Sluipend is deze vorstperiode binnen gekomen maar heeft intussen de potentie om uit te groeien tot een  koudegolf en nu de vorst dan goed binnen is willen we natuurlijk ook schaatsen.  De ijsbaan was maar net geheel dicht gevroren toen de sneeuw kwam en dit is slecht voor de verdere  ijsgroei. Vanmorgen op enkele plaatsen van de ijsbaan een ijsdikte gemeten van ongeveer 4 tot 5 cm, echter niet overal is de ijsbaan zo dik, er zijn ook mindere stukken in de ijsbaan.  Voorlopig moeten we wachten tot het ijs dik genoeg is om vervolgens te kunnen vegen. Wanneer het ijs sterk genoeg is om vele schaatsers te kunnen dragen kunnen we nu nog niet zeggen.