Contact

Contact informatie

IJsvereniging Nooitgedagt
Meestooflaan Numansdorp

Postadres:
Secretariaat Nooitgedagt, Middelsluissedijk WZ. 25   – 3281LG Numansdorp

Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag van 10.00 tot 20.00uur
Zondag : 12.00 uur tot 17.00 uur

In overleg kunnen we voor scholen ’s morgens de baan openen.

 

Bestuur

Voorzitter:Lianne Eland
Penningmeester:Natasja Ottervanger
Secretaris:Wim van Dijk
IJsmeester:Peter Visser
Bestuurslid:Bas van der Grond
Bestuurslid:Bert Vink
Bestuurslid:Fija de Baat
Bestuurslid:Anja Doolaard

Contact formulier

Overige informatie

Lidmaatschap:

Opzegging kan te allen tijden, echter met in achtneming van een termijn van 4 maanden voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk via het postadres van het secretariaat of per e-mail naar: info@nooitgedagtnumansdorp.nl  of naar wimvandijk@live.com

Contributie:

Gezinskaart + kinderen: 5 euroJuniorenkaart: 2,50 euro

Seniorenkaart: 4 euro

Contributiebetaling:

Via een te verlenen bank/giromachtiging bij inschrijving van lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar is er geen restitutie van de contributie.

Wijzigingen:

Adreswijzigingen, aanmeldingen, opzeggen lidmaatschap of veranderen van bank/giro, enz. graag een mail naar onze ledenadministratie: info@nooitgedagtnumansdorp.nl  of naar wimvandijk@live.com

Schade:

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schades en letsel en zijn voor eigen risico.

Verloren voorwerpen:

Kunnen tijdens de openingstijden van het clubgebouw worden afgehaald aan de verkoopbalie.