Voorzitter: Lianne Eland
Penningmeester: Addy kramp
Secretaris: Wim van Dijk
IJsmeester: Peter Visser
Bestuurslid: Bas van der Grond
Bestuurslid: Ad Hazelaar
Bestuurslid: Fija de Baat
Clubgebouw: Meestooflaan Numansdorp
Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag van 10.00 tot 20.00uur

Zondag : 12.00 uur tot 17.00 uur

Voor scholen kunnen we ’s morgens de baan openen indien er iemand van ons aanwezig kan zijn.

Postadres: Secretariaat Nooitgedagt, Middelsluissedijk WZ. 25    3281LG Numansdorp
Verenigingsjaar: 1 oktober t/m 30 september.
Lidmaatschap: Opzegging kan te allen tijden, echter met in achtneming van een termijn van 4 maanden voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk via het postadres van het secretariaat of per e-mail naar: ckramp@hetnet.nl
Contributie: Gezinskaart + kinderen: 5 euroJuniorenkaart: 2,50 euro

Seniorenkaart: 4 euro

Contributiebetaling: Via een te verlenen bank/giromachtiging bij inschrijving van lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar is er geen restitutie van de contributie.
Wijzigingen: Adreswijzigingen, aanmeldingen, opzeggen lidmaatschap of veranderen van bank/giro, enz. graag een mail naar onze ledenadministratie: ckramp@hetnet.nl
Schade: Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schades en letsel en zijn voor eigen risico.
Verloren voorwerpen: Kunnen tijdens de openingstijden van het clubgebouw worden afgehaald aan de verkoopbalie.