06 nov 2012

Jaarvergadering Nooitgedagt

0 Reacties

Leden van IJsvereniging Nooitgedagt zijn van harte welkom op de jaarvergadering, vrijdag 30 nov as.  20.00uur,  in het clubgebouw aan de Meestooflaan Numansdorp.

Agenda:

  • Opening door de voorzitter.
  • Bestuursmededelingen / ingekomen stukken.
  • Notulen jaarverslag d.d. 25-11-2011.
  • Jaarverslag,
  • Verslag penningmeester ligt ter tafel.
  • Verslag kascontrole commissie.
  • Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Dhr A. Hazelaar, Dhr. W. van Dijk, Mevr. A Kramp Snijders.
  • Mededelingen en wintervermaak.
  • Contributie 2013 / 2014.
  • Rondvraag en sluiting
[begin]